قیمت ارز ۹۸/۰۵/۲۸ / قیمت دلار امروز ۹۸/۰۵/۲۸

استاندارد
قیمت ارز ۹۸/۰۵/۲۸ / قیمت دلار امروز ۹۸/۰۵/۲۸


قیمت دلار امروز ۲۸ مرداد ۹۸ به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. قیمت ارز را در ادامه بخوانید.قیمت ارز ۹۸/۰۵/۲۸ / قیمت دلار امروز ۹۸/۰۵/۲۸لینک منبع