ترکیب سپاهان برای دیدار مقابل النصر عربستان

استاندارد
ترکیب سپاهان برای دیدار مقابل النصر عربستان


۱۱ مرد اصلی محرم نویدکیا برای بازی امشب مقابل نماینده عربستان سعودی مشخص شدند.ترکیب سپاهان برای دیدار مقابل النصر عربستانلینک منبع