سرمربی تراکتور ۳ ماه محروم شد

استاندارد
سرمربی تراکتور ۳ ماه محروم شد


ساکت الهام با حکم کمیته انضباطی به سه ماه محرومیت قطعی و سه ماه محرومیت تعلیقی محکوم شد.سرمربی تراکتور ۳ ماه محروم شدلینک منبع